pldaenfifrdeitnoruessv
 
 


Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
- Grunt do dobre wychowanie!
Gdaczące kury klas IA i IB są niewątpliwie zaprzeczeniem kwoki z wiersza Jana Brzechwy. Piękne, gdaczące i oczywiście dobrze wychowane. Nasi najmłodsi uczniowie, omawiając na lekcjach online życie na wsi , nie mogli pominąć wiersza pt.: Kwoka - podjęli próbę zdalnej inscenizacji papierowymi postaciami. Ach, działo się - był krótki kurs rysowania bohaterów wiersza, prezentacja, recytacja, inscenizacja... Gdaczące kury wykonane według instrukcji dały dużo radości i okazały się niezastąpionym elementem e-lekcji.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30