pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony  w 1992 r.  przez ONZ. Organizacja chciała zwrócić uwagę  na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań  na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością i reszty społeczeństwa wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczenia  tych osób. Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny  pt.  Niepełnosprawni są wśród nas, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III.
Dzisiejsze Święto to dobra okazja aby powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością są wśród nas, dlatego warto rozejrzeć się wokół, czy ktoś nie potrzebuje pomocnej dłoni, czy dużego uśmiechu.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30