pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

Uczniowie klas 1A i 1B uczcili święto naszego kraju, póki jeszcze razem uczyli się w szkole. Dzieci rozmawiały o Polsce - naszym wspólnym domu, o dniach niewoli i walce o niepodległość, obejrzały również prezentację multimedialną o najważniejszych momentach z kart historii i  symbolach narodowych. Pierwszaki wiedzą, jakie miasto jest stolicą Polski, kto jest obecnym prezydentem, jaka rzeka płynie przez cały kraj, a nawet potrafią wskazać Polskę na mapie i globusie. Wszyscy wykonali starannie flagę Polski, utrwalając barwy biało-czerwone. Dodatkowo, uczniowie 1A zaprezentowali Katechizm polskiego dziecka.Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30