Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Mecenas Polskiej Ekologii
  Mecenas Polskiej Ekologii

  Prestiżowym tytułem została nagrodzona proekologiczna działalność Gimnazjum nr 6 w Płocku. Za promowanie zdrowego stylu życia, ochronę ziemi przed zanieczyszczaniem otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Nasze Gimnazjum jest jedyną szkołą na Mazowszu, jedynym gimnazjum w kraju i tylko jedną z czterech szkół w Polsce, które może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Mecenas Polskiej Ekologii
  Mecenas Polskiej Ekologii

  Prestiżowym tytułem została nagrodzona proekologiczna działalność Gimnazjum nr 6 w Płocku. Za promowanie zdrowego stylu życia, ochronę ziemi przed zanieczyszczaniem otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Nasze Gimnazjum jest jedyną szkołą na Mazowszu, jedynym gimnazjum w kraju i tylko jedną z czterech szkół w Polsce, które może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Pragramy innowacyjne
  Pragramy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

Historia

ImageGimnazjum nr 6 w Płocku akt założycielski otrzymało 1 września 1999 roku. Powstało na bazie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 14, rozpoczynając swoją działalność w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Płocku. Zespół szkół i szkoła podstawowa przestało istnieć z dniem 31 sierpnia 2001 roku. Gimnazjum nr 6 mieści się w sędziwym budynku, który od początku istnienia służył oświacie. Wybudowany został w 1928 roku dzięki inicjatywie Leona Dorobka, radnego i pedagoga miasta Płocka. Pierwszym kierownikiem mieszczącej się w nim szkoły dziennej i rzemieślniczej był Leon Dorobek. Była to jedyna szkoła w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym. Po zakończeniu wojny powołano do życia Szkołę Podstawową oraz Liceum Pedagogiczne. Następnie w gmachu tym rozpoczęło działalność Studium Pedagogiczne, zaś w latach 1972 - 1982 istniał Wydział Inżynierii Filii Politechniki Warszawskiej. W roku 1983 powstaje i rozpoczyna swoją działalność Szkoła Podstawowa Nr 14, pierwszym dyrektorem i organizatorem placówki była mgr Grażyna Borczuk. W 1992 roku na dyrektora szkoły podstawowej powołana zostaje, w wyniku konkursu, mgr Grażyna Rutkowska, która kolejno obejmuje funkcje dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, a następnie Gimnazjum nr 6 z dniem 1 września 2001 roku.Powstanie gimnazjum na bazie szkoły podstawowej, kontynuuje tradycje i drogi rozwoju "czternastki", w tym działalność proekologiczną zapoczątkowaną w 1993 roku, zwieńczoną nadaniem szkole w 1996 roku imienia Władysława Szafera - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wybitny uczony botanik, znakomity pedagog, wychowawca i publicysta. Główny organizator powołania Ligi Ochrony Przyrody, zaangażowany działacz w międzynarodowym ruchu ochrony przyrody. 

Działalność szkoły podstawowej zapoczątkowała osiągnięciami w konkursach ekologicznych, prowadzonymi innowacjami przedmiotowymi poszerzającymi treści programu o ekologię wpłynęła na wyjście szkoły do środowiska poprzez udział w amerykańskim programie edukacji ekologicznej "KRĄG" przy Instytucie na Rzecz Zrównoważonych Społeczeństw w Stanie Vermont. Inicjatywy proekologiczne szkoły są kontynuowane przez młodzież i nauczycieli w gimnazjum. Uczniowie z zapałem organizują imprezy i uroczystości dla środowiska szkoły jak i dla miasta Płocka z okazji Dni Ziemi, Dni Ochrony Środowiska typu happeningi, wystawy, festiwale, konkursy. W naszym gimnazjum, aczkolwiek brak jest pełno wymiarowej sali gimnastycznej czy pracowni języków obcych, to zapewniamy przede wszystkim atmosferę nauki sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi młodzieży pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która nie tylko naucza i wychowuje młode pokolenie, ale stara się rozumieć ich problemy wieku dorastania. Uczniowie gimnazjum nie są dla nas anonimowi, znamy ich i ich problemy, które rozwiązujemy wspólnie z rodzicami na zespołach wychowawczych z pedagogiem, czy psychoterapeutą, opiekunem świetlicy. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest zarówno do uczniów uzdolnionych jak i mających trudności w nauce. Swoje talenty uczniowie mogą rozwijać w kołach: matematycznym, polonistycznym, historycznym, fizycznym, chemicznym, ekologicznym, informatycznym, turystycznym, plastycznym, chórze, SKS w sekcjach piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej itp. 

Reforma

Nagrody

 • sot.png
 • mecenas.png
 • deltaklub logo.png

Sekretariat

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

 

tel.: +48 243668700

faks: +48 243668701

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Hosting

www.plocknet.com

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.