Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Mecenas Polskiej Ekologii
  Mecenas Polskiej Ekologii

  Prestiżowym tytułem została nagrodzona proekologiczna działalność Gimnazjum nr 6 w Płocku. Za promowanie zdrowego stylu życia, ochronę ziemi przed zanieczyszczaniem otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Nasze Gimnazjum jest jedyną szkołą na Mazowszu, jedynym gimnazjum w kraju i tylko jedną z czterech szkół w Polsce, które może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Pragramy innowacyjne
  Pragramy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Matematyka i fizyka z komputerem - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących predyspozycje matematyczne i informatyczne oraz mających  zainteresowania  zjawiskami fizycznymi. Program poszerza wiedzę z przedmiotów matematyka,  fizyka,  informatyka. Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z fizyki i matematyki prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

 • Mecenas Polskiej Ekologii
  Mecenas Polskiej Ekologii

  Prestiżowym tytułem została nagrodzona proekologiczna działalność Gimnazjum nr 6 w Płocku. Za promowanie zdrowego stylu życia, ochronę ziemi przed zanieczyszczaniem otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Nasze Gimnazjum jest jedyną szkołą na Mazowszu, jedynym gimnazjum w kraju i tylko jedną z czterech szkół w Polsce, które może się pochwalić takim wyróżnieniem.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Edukacja humanistyczna - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Innowacja z języka polskiego poszerzona o treści językoznawcze z zakresu retoryki, kultury języka i praktycznej stylistyki, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 • Programy innowacyjne
  Programy innowacyjne

  Biologia i chemia z promocją zdrowia - program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących  zainteresowania chemią i biologią. Program poszerza wiedzę z przedmiotów biologia, chemia i promocji zdrowia.  Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z biologii  i chemii prowadzonych przez nauczycieli  L.O. Małachowskiego.

Oferta edukacyjna

Szanowni Państwo,
Wybór szkoły podstawowej dla dziecka to bardzo trudny i stresujący  moment w życiu każdego rodzica. Nic zatem dziwnego, że chcesz, drogi rodzicu, wybrać jak najlepiej. Chcąc rozwiać obawy o poziom wykształcenia oraz bezpieczeństwo Państwa dzieci wychodzimy z propozycją nauki w Szkole Podstawowej nr 14 im. Prof. Władysława Szafera, która została reaktywowana po 18 latach istnienia Gimnazjum nr 6 w Płocku.

Jesteśmy placówką, skupiającą zespół doświadczonych nauczycieli i specjalistów. Mamy wykwalifikowanych fachowców edukacji wczesnoszkolnej, zespół wsparcia psychologiczno- pedagogicznego oraz nauczycieli przedmiotów, z którymi Państwa dzieci zetkną się w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej, szczególnie takich jak - chemia, fizyka, geografia, biologia. Wysiłek i zaangażowanie kadry pedagogicznej znalazły potwierdzenie w wysokich wynikach egzaminów gimnazjalnych, o czym świadczy Edukacyjna Wartość Dodana, według której od wielu lat Gimnazjum nr 6 jest szkołą sukcesu. Uczniowie Gimnazjum są laureatami wielu konkursów: MKO, tematycznych, recytatorskich, ekologicznych, technicznych i artystycznych. Nosimy zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii nadany przez Prezydenta RP. Nasi uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce i sporcie, ale mają również ukształtowane właściwe postawy moralne, są uwrażliwieni na cudze potrzeby, mają idee, wartości, pasje, motywacje i cele, a także ukształtowaną postawę prospołeczną, uczestniczą w różnorodnych akcjach wolontariackich, służą pomocą i radą młodszym kolegom. Powołana Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku nadal za swojego Patrona uznaje profesora Władysława Szafera światowej sławy botanika, inicjatora idei ochrony środowiska, i pragnie kontynuować misję, która brzmi : „Miłość, dobro i piękno, szacunek dla życia i tradycji - to zasady naszego działania”, co owocuje integracją społeczności szkolnej, pozwala budować poczucie własnej wartości, uczy szacunku do życia i odpowiedzialności za siebie.
Jesteśmy pewni, że możemy powtórzyć sukces wychowawczy i edukacyjny gimnazjalistów również z młodszymi dziećmi.
Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku im. prof. Władysława Szafera znajduje się w samym centrum Płocka, tuż przy przystanku autobusowym. Od roku 2017/18 na parterze wydzielone zostanie skrzydło tylko dla edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem: 2 sale lekcyjne, łazienka, szatnie, świetlica dla dzieci młodszych. Jest możliwość wykupienia obiadów - proponujemy catering. W przyszłości szkoła rozbuduje się, na wykupionej działce od Politechniki Warszawskiej, a tym samym poprawi swoje warunki pracy i nauki.
Dla klas starszych mamy nowoczesne pracownie przedmiotowe z: biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka polskiego, geografii, historii, informatyki, plastyczno - techniczne ze sprzętem multimedialnym i tablicami interaktywnymi. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, korzystają z urządzeń stadionu miejskiego. Szkoła posiada nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł szkolny, funkcjonuje sklepik.
W naszej placówce ważną funkcję pełni biblioteka z czytelnią. Swoimi działaniami aktywnie włącza się w proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły, wspomaga realizację różnorodnych projektów, edukację kulturalną i informacyjną uczniów. To Szkolne Centrum Informacyjne, gdzie uczniowie chętnie spędzają swój wolny czas, gdzie spotykają się na co dzień z profesjonalną obsługą lecz co najważniejsze, z sympatyczną i przyjazną atmosferą. Co roku księgozbiór uzupełniany jest o nowości wydawnicze.
Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów, poprzez realizację programów profilaktycznych, monitoring całego obiektu i ochronę fizyczną. Uczniowie i rodzice są wspierani przez pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego i pielęgniarkę szkolną.

Dokumenty do pobrania:
Pobierz plik (19042017.doc)19042017.doc[Nabór do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.]80 kB

Reforma

Nagrody

 • mecenas.png
 • sot.png
 • deltaklub logo.png

Sekretariat

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

 

tel.: +48 243668700

faks: +48 243668701

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Hosting

www.plocknet.com

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.